skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Personlig kontakt og høy kompetanse

Høy kvalitet i alle ledd, inngående bransjekunnskap og personlig kontakt er suksesskriteriene bak Arendals-bedriften Teknisk Salg AS, som nå har etablert hovedkontoret sitt i Arendal Kunnskapspark Longum. Øyvind Tønnessen er mannen bak selskapet, som han etablerte i 2008. I år har han 25 år bak seg i bransjen, et jubileum han markerer med å legge Teknisk Salg til Longum, der adressen er som skreddersydd til virksomheten; Teknologiveien 1. Like ved E18 og fem minutters kjøring fra sentrum.

Tønnessen er eier og daglig leder av selskapet, der kjerneområdet er olje, filter og smøreteknisk rådgiving. Selskapet hans er i god vekst, og ved flyttingen til Arendal Kunnskapspark der ca 40 bedrifter holder til i det store kontorkomplekset, utvider han staben.

De første 19 årene i bransjen arbeidet Tønnessen som ansatt og med arbeidsoppgaver rettet inn mot spesialiserte og avanserte løsninger innen olje- og smøreteknologi. Han opparbeidet seg spesialkompetanse i dette fagområdet, og i 2008 ville han videre å stå på egne bein. Tønnessen etablerte da selskapet Teknisk Salg. Den første tiden drev han forsiktig virksomheten som enkelmannforetak med kontor hjemme, så begynte ballen å rulle. I dag er Teknisk Salg aksjeselskap, som i tillegg til etableringen i Kunnskapsparken har lager på industriområdet Stoa, og driver nå et landsomfattende salg av produkter og tjenester, der han også har et nett av lagerførte produkter langs hele Norskekysten. – Jeg har fått meget gode tilbakemeldinger fra våre leverandører.

Blant annet sier markedssjef Øyvind Trollerud i UNO-X Smøreolje AS, importøren av Texaco i Norge dette: ”De ser på min kompetanse som unik i nasjonal sammenheng.” og at de samtidig stiller sin ekspertise til disposisjon for våre kunder, forteller Tønnessen. Tilsvarende tilbakemelding har vi fått av leverandøren av filter, Ditech AS, der daglig leder Øyvind Sivertsen sier at de ser det som en stor fordel at de har fått Teknisk Salg AS som samarbeidspartner.

– Kundene mine er å finne innen mange fagområder. Anleggs- og transportbransjen er én av dem, og flere er rettet mot maritime næringer og offshore. Det er blant annet derfor jeg har bygd opp løsninger som gjør at jeg kan levere ut oljeprodukter fra lager rundet hele Norskekysten. I tillegg er industrien en betydelig kunde, med særlig satsing på næringsmiddelindustrien. De benytter mine tjenester og produkter med såkalt FDA godkjenning, (U.S. Food and drug adm.) Dette er produkter som er uskadelige for både mennesker og miljø, og som samtidig har de samme høye kvalitetene til smørekvalitet som våre øvrige oljeprodukter, sier han.

Også landbruk er en viktig sektor i hans kundeportefølje:

– Her har vår nettbutikk vist seg som en viktig aktør i å kunne bistå og distribuere produkter over hele landet på en rask og effektiv måte. Dette, kombinert med den personlige oppfølgings- og rådgivingstjenesten, er meget viktig for den enkelte. Under oppbygging av organisasjonen har vi prioritert å kunne gi personlig oppfølging av hver enkelt kunde som har behov for det. Dette er særdeles avgjørende, for vi har å gjøre med tekniske komponenter og maskiner innen høyteknologiske områder som krever stor faglig kompetanse å håndtere, sier Tønnessen. Han understreker viktigheten av at brukerne kan få personlig og rask kontakt med sine henvendelser. – Dette er blitt en del av vår profil, sier han.

Blant det varene Teknisk Salg tilbyr innen olje- og smøremidler, inngår det også tekniske komponenter som filtre. – Jeg kan vel si det slik at det å skifte olje uten samtidig å skifte filter, er som å dusje ute å skifte underklær, smiler han. Og sier at hele hensikten med filtre av ulike slag, enten det er for væsker eller luft, så er det for å hindre partikler å komme inn i systemer med bevegelige deler. Innen dette feltet er det mye på markedet, Gjennom årene er vi kommet fram til et varesortiment av høy kvalitet. Det betyr igjen at vi har noen av verdens beste filterprodusenter som leverandører, og de stiller igjen sin kompetanse til disposisjon for våre kunder, sier Tønnessen.

Nettopp fordi høy kvalitet på filter ser så viktig for optimal virkning, har Teknisk Salg satt filterforbruket i system: – Vi lager såkalte maskinkort for kundene våre, for alle maskiner i alle aktuelle bransjer. På den måten får kundene god oversikt og kontroll, som igjen fører til oversikt over lagerbeholdning, og gir mer effektivt innkjøp og penger spart, sier gründeren av selskapet.

Fornøyd kunde, Teekay Shipping Norway AS:

”Hei Øyvind

Nå er oljen levert. Vi er veldig takknemlige og imponert over din og TS’s service i dag tidlig. Første telefon var kl. 07.50 og du forsto med en gang problemet. Du fikk PO’en kl. 08.35

At dere klarte å hive dere rundt og få dette levert på mindre enn 2 timer er veldig bra.

Vi har noen hydraulikkutfordringer akkurat nå og helt avhengig av en god leverandør for å komme i mål.

Hils til sjåføren og resten av ditt team og si TUSEN TAKK for rask og god service!”

Morten Falck
Procurement Lead
Teekay Shipping Norway AS”