skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Oljeanalyser vil gi deg viktig informasjon om både oljens så vel som utstyrets tilstand. Ved gjevnlige oljeprøver kan man bygge opp en historikk på sitt utstyr, som vil gi seg utslag i minimal driftstans og et mer økonomisk vedlikehold.

Med vårt system for smøreoljeanalyse – MainTest – optimaliserer du driften, forlenger maskinenes levetid og forhindrer skader på maskiner. Oljeanalyser avslører nemlig skadene før de oppstår. Samtidig får du et nøyaktig bilde av maskinenes helsetilstand, slik at du kan planlegge reparasjoner i god tid. Våre laboratorieteknikere analyserer smøreoljen din med noen av bransjens beste apparater, slik at resultatet du får, blir helt nøyaktig.

VÅRE ANALYSEPAKKER:

TexChek

Oljeanalysesystem som i tillegg til en analyse av smøreoljen også kan gi viktig informasjon om maskinens slitasjetilstand. TexChek er derfor et uunnværlig verktøy i virksomhetens program for systematisk vedlikehold. Anbefales primært til analyse av oljen i bensin- og dieseldrevne motorer, girkasser, luftkompressorer og hydrauliske anlegg, men kan generelt anbefales til analyse av oljesmurte systemer.

CleanChek

CleanChek-analysen er spesielt utviklet for større hydraulikk- og girsystemer. CleanChek gir spesifikk informasjon om oljens tilstand og renhetsgrad – med blant annet måling av oksidering og partikkeltelling etter ISO 4406c eller NAS 1638. Dessuten måles systemets slitasjemetallnivå.

GlycolChek

GlycolChek er et analysesystem som er utviklet spesielt for analyse av kjølevann for alle typer kjølesystemer. GlycolChek inneholder spesifikk informasjon om kjølemediets tilstand og anleggets generelle driftstilstand, og vil derfor være et uunnværlig verktøy i det regelmessige vedlikeholdet av kjøleanlegg. Systematisk analyse av kjølemediets tilstand sikrer at systemet/anlegget yter optimalt, noe som fører til at levetiden til anlegget og kjølemediet optimaliseres.

CoolChek

CoolChek er et oljeanalysesystem som er spesielt utviklet for analyse av brukt olje fra kjølekompressorer. CoolChek inneholder analyser som gir svært spesifikk informasjon om oljens nedbrytingsstadium, slik at ikke bare kjølemaskinens, men også anleggets driftstilstand generelt, vil kunne forbedres ved bruk av CoolChek. CoolChek inneholder dessuten en analyse av oljens innhold av slitasjemetaller, noe som gjør det mulig å gripe inn i tilfeller med svært kraftig slitasje.

Analysene kan bestilles i vår nettbutikk eller ved å kontakte vårt kundesenter. Analysene leveres med 5 analyser per pakke, med prøveflasker, informasjonsark og datakort, og i tillegg hansker til prøvetagningen.

Analyserapporten sendes til deg via epost eller med posten.
Det er mulighet for mottak av hurtigresultat per SMS.

KONTAKT OSS DERSOM DU ØNSKER UTFYLLENDE INFORMASJON.