skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Smøreoljeavgift 2015

Smøreoljeavgiften er nå vedtatt til 1,98 kr. pr liter for 2015- altså en økning på 4 øre fra i fjor.

Statsbudsjettet med forslag om en økning på 65 øre i smøreoljeavgift ble heldigvis ikke noe av, i det gjeldene statsbudsjettet ble det altså bare en økning på 4 øre per liter.

Alle smøreoljer er avgiftspliktig. P.t. er det avgiftsfritak for fett, hvitoljer, formoljer, transformatoroljer, prosessoljer, metallbearbeidingsoljer og rustbeskyttende oljer.