Smøremidler

TEXACO smøremidler fra et av verdens største oljeselskaper. Bredt utvalg til de fleste oppgaver.

ANDEROL er blant de ledende produsentene av høykvalitets næringmiddelgodskjent olje og fett.

PANOLIN, best når gjelder kombinasjonen kvalitet og biologiske nedbrytbare smøreoljeprodukter.

Produktkategorier

Industrioljer

Marineoljer

Hydraulikkolje

Girolje transmisjonsolje

Motorolje tunge kjøretøy

Motorolje lette kjøretøy

Smørefett

Næringsmiddelolje og smørefett

Biologiske nedbrytbare produkter