skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Longlife frostvæske fra Texaco

Havoline XLC (Havoline Extended Life Antifreeze Coolant) representerer den aller fremste teknologi innen kjøle- og frostvæske for forbrenningsmotorer.

Vi beskytter dine investeringer med Longlife Kjølevæsketeknologi
Bil-, transport- og anleggsbransjen er ytterst krevende og blir det i stadig stigende grad som følge av utviklingen og tiltak innenfor motordesign, lovgivning og teknologi. Vår portefølje av kjølevæskeprodukter er stor innenfor industrien og er utviklet på bakgrunn av kundefeedback. Kundene krever produkter som kan hjelpe til å redusere omkostningene ved drift og service, redusere produksjonsstans ved reparasjoner, og som kan forlenge levetiden på kjøretøyer, anlegg og utstyr. Longlife Kjølevæske fra Texaco er grundig testet og kan bidra til en betydelig forbedret yteevne i alle typer motorer:

> færre utskiftninger gir lavere vedlikeholdsomkostninger.

> overlegen beskyttelse i krevende driftsomgivelser.

> lengere komponentlevetid og mindre komponentsvikt.

> overlegen varmevekslingskapasitet sammenlignet med alminnelige kjølevæsker.

> langvarig beskyttelse mot korrosjon.

Carboxylat-teknologi
Utviklingen av lettere og kraftigere motorer har ført til problemer med vibrasjoner i sylinderforingen som ødelegger virkningenved de konvensjonelle korrosjonshemmerne i kjølevæsker. Dermed kommer det belegg og hull i sylinderforingen. Dette forårsaker kjølevæskelekasje i sylinderene og ofte dyre motorsvikt. Våre forsknings- og utviklingsteam har på bakgrunn av denne bevisstgjøringen skapt en banebrytende korrosjonshemmerløsning som er baseret på carboxylatteknologi. Havoline Longlife Kjølevæske og XLI er baseret på denne enestående patenterte formelen.

Vårt mål: Optimal beskyttelse i enhver situasjon
Motorutviklingen har ført til kraftigere, lettere, effektive, men også mere krevende enheter. Dette stiller høyere krav til komponentene i alle typer mobilt og statisk utstyr, og dermed også til kjølevæsken som skal beskytte og sikre en maksimeret driftseffektivitet. Kjøretøy som brukes til sleping og transport under høy hastighet eller kjører gjennom lokal, tett trafikk, arbeider hardere enn noen sinne tidligere. I tillegg til at det stilles krav om høy yteevne, høy drivstoffseffektivitet, lite vedlikehold og minimale emissioner. Store, statiske motorer, som typisk anvendes i strømgeneratorer, kjører kontinuerlig ved høy belastning; og kombinerte varme- og strømgeneratorer krever effektiv varmeveksling og beskyttelse mod systemkorrusjon. Longlife Kjølevæske beskytter i slike situasjoner.

Havoline Longlife Kjølevæske består utfordringene
Bak lanseringen av den langtidsholdbare kjølevæsken fra Texaco ligger mange års omfattende testing i laboratorier, på veien og i virkelige industrimiljø. Foruten omfattende simulerte servicetester, testet vi også med stor suksess vår patenterte teknologi med carboxylat som organisk tilsetningsstoff i 150 forskellige motordesign. Dette gjør at væsken dekker bransjenes globale utfordringer. Hovedresultatet? Lengre skiftintervaller medfører drastisk reduserte servicekostnader og færre produksjonsstanser.

> personbiler, varebiler og mindre lastbiler – 250.000 km eller fem år

> tunge, dieselkjøretøy på vei – 650.000 km eller fire år

> tunge, dieseldrevne terrengkjøretøy – 8.000 timer eller fire år

Longlife Kjølevæsker fra Texaco beskytter motorene hvor de konvensjonelle antifrost- og kjølevæsker må gi opp. Virkningene fra den patenterete teknologien varer opp til fem ganger lengre enn virkningene fra de fleste kovensjonelle antifrostog kjølevæsker. Den gir en formidabel beskyttelse mod ekstrem varme, kulde og motorkorrosjon, samtidig som at de forlenger levetiden på komponentene i motorens kjølesystem. Carboxylat-teknologien hjelper med å beskytte mot:

> overoppheting

> vannpumpesvikt

> blokkeringer i kjølegitteret

krystallisering og avleiringer

> belegg i sylinderforingen

> motstand mellom materialer

> dannelse av hull.

Hovedfordelene ved Longlife Kjølevæske fra Texaco
Hver eneste av våre kjølevæskeprodukter er et resultat av forskning, utvikling, kundefeedback og omfattende forsøk og testing av holdbarhet.

> de overgår konvensjonelle kjølevæsker.

> de er tilpasset de fleste personbiler, varebiler, tunge diesel- og gassmotorer.

> godkjennelser fra mange motorfabrikanter over hele verden.

> langtidsholdbar kjølevæske – mindre service og færre driftsstanser.

> lengre komponentlevetid og færre komponentsvikter.

> færre omkostninger i forbindelse med vedlikehold og service.

> beskyttelse mot frost og overopphetning under ekstreme klimaforhold.

> overlegen beskyttelse mod korrosjon.

> ingen dannelse av avleiringer.

> overlegen varmevekslingskapasitet sammenlignet med alminnelige kjølevæsker.

> anvendbar med plastikk og elastomer.

> anvendbar med andre kjølevæsker, antifrostvæsker og hardt vann.

> færre utskiftninger.

> ubenyttet kjølevæske er biologisk nedbrytbar.

Texacos produktserie av Longlife Kjølevæsker.

> Texaco Havoline XLC +B (Ethylenglycol-baseret) > Texaco Havoline XLI korrosjonsbeskytter (vannbasert) > Texaco Havoline XLC PG (Propylenglycol-baseret)

Godkjent av fabrikanter.

Longlife Kjølevæsker fra Texaco er blitt godkjent av fabrikanter over hele verden:
DAF – Deutz/MWM – Ford – General Motors – Isuzu – Jaguar – Karosa – Land Rover – Leyland Trucks – Liebherr – Mack – MAK – MAN – MAN B&W – Mercedes – Renault Trucks -Rolls Royce Bergen – Scania – Thermoking – Ulstein Bergen – Vauxhall/Opel/Saab – VW/Seat/Skoda – Wartsila – Yanmar.