skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Textran WBT olje til Volvo

Texaco har nå utviklet en unik syntetisk olje for Volvo anleggsmaskiner med innebygd våtbrems: TEXTRAN WBT olje er en Volvo Super Wet Brake Transaxle Oil som dekker spesifikasjonen WB102 og som gir deg forlengede oljeskiftintervall i forhold til konvensjonelle » WBT» oljer. En god nyhet er det også at denne oljen gir mindre friksjon og dermed lavere drivstoff forbruk og mer kraft ut til hjulene.

Dette er mulig siden Textran WBT er formulert på basis av høytytende syntetiske baseoljer og en spesielt optimalisert additivpakke, noe som bidrar til økt girbeskyttelse og vil opprettholde viskositeten i hele oljens levetid.

Kjennetegnet på en høykvalitetsolje som Textran WBT er også at den har en god viskositetskarakteristikk som sikrer tilstrekkelig oljefilm og effektiv smøring ved både svært høye og ekstremt lave temperaturer. Når viskositeten er stabil vil ikke oljen fortynnes i samme grad og resultatet blir en høyere kjørehastighet og dermed økt maskin-produktivitet. Gode oksidasjonsegenskaper som forhindrer lakk og andre skadelige avsetninger på komponenter er også fordeler man oppnår i tillegg til at oljenedbrytningen reduseres. Det er dette som gjør at man kan forlenge skiftintervallene.

Som du ser her, kan man ikke si at olje er olje. Bruker du noen få kroner ekstra på en kvalitetsolje får du god maskinøkonomi som resultat.

Les mer om Texaco Textran WBT