skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no
Panolin – verdensledende innen høytytende og miljøsertifiserte smøreoljer

Bærekraftige smøremidler

Panolin er et sveitsisk smøreoljeselskap som siden 1949 har utviklet og produsert energieffektive og miljøtilpassede smøremidler av høyeste kvalitet.

Biologisk nedbrytbar

Panolin smøreolje er blant verdens beste når gjelder kombinasjonen kvalitet og biologiske nedbrytbare smøreoljeprodukter. Panolin smøremidler er basert på syntetisk mettede estere og er i dag en av de ledende på verdensbasis innen dette feltet.

Konseptet “GreenMarine” 

GREENMARINE er et smøremiddel-konsept av Panolin, som spesialiserer seg på marine industrien. Smøremiddel-konseptet har produkter for alle typer båter og skip.

De nedbrytbare oljeproduktene har lang levetid og gir sikker smøring selv under svært høye belastninger. Rask bio-nedbrytbarhet, lav toksisitet, ingen bioakkumulering.
NYTT: Mindre utslipp av karbondioksid på grunn av betydelig lengre levetid (sammenlignet med mineraloljer)

PANOLIN HLP SYNTH er utviklet spesielt med tanke på marine og offshore miljøer. HLP SYNTH er den mest godkjente, benyttede og miljøtilpassede hydraulikkoljen i verden, basert på syntetisk mettet ester.

Passer for svært utvidede oljeskifteintervaller (opptil levetid påfylling). Brukes hovedsakelig som hydraulisk olje i konstruksjon, skogbruk og industrimaskiner, samt ved bruk i maskiner som opererer i ferskvann.

Miljøkompatibilitet: OECD 301 B; > 60%. Den blå engelen.

PANOLIN ATLANTIS, biologisk nedbrytbar fullsyntetisk hydraulikkolje basert på mettet ester med et bredt anvendelsesområde innen offshore og marine. Imøtekommer strenge miljøkrav iht OSPAR for økotoksologiske effekter i vann.

Består hundre prosent av oljer basert på mettede estere i kombinasjon med omhyggelig valgte tilsetningsstoffer som gir utmerket motstandsevne mot oksydasjon, korrosjon og slitasje, uten at miljøet tar noen skade.

Oljens høye viskositetsindeks sikrer en utmerket beskyttelse ved høye og lave temperaturer.

atlantis

Atlantis brosjyre

Brosjyre ikon
Konseptet "GreenMachine"

GREEN MACHINE er PANOLINs nye smøremidler konsept, som dekker hele maskineriet.

Målet med GREENMACHINE serien er å gjøre maskiner så miljøvennlige som mulig, med høyest teknisk sikkerhet og best lønnsomhet. Biologisk rask nedbrytbarhet, reduksjon av CO2-utslipp og ressursbeskyttelse takket være langvarig bruk er viktige elementer i vårt bærekraftige konsept.

GREEN MACHINE er begrepet for ekstremt miljøvennlige maskiner og vårt bidrag er de høyteknologiske miljøvennlige smøremidler (ECL) med følgende egenskaper:

  • Rask nedbrytbarhet, lav toksisitet
  • Syntetisk, lengre levetid / lengre intervaller mellom oljeskiftene
  • NYHET: mindre karbonutslipp på grunn av betydelig lengre levetid (sammenlignet med mineraloljer)
  • NYHET: mindre karbondioksyd fordi brensel / energieffektivitet
  • Bedre smøring> mindre friksjon
  • Lavere drivstofforbruk (drivstofføkonomi)

I 25 år har PANOLINs miljøvennlig smøremiddel (ECL) * bidratt til å bevare miljøet, nå vil PANOLIN hjelper deg til å redusere karbonutslipp:

PANOLINs miljøvennlig smøremiddel reduserer maskinens karbonutslipp med flere tonn. * ECL = omtanke for miljøet Smøremidler, miljøvennlig smøremiddel

PANOLINs miljøvennlig smøremiddel (ECL) har følgende egenskaper:
Bionedbrytbarhet 60%, OECD 301 B / F, 28 dager

Akvatisk toksisitet:
OECD 201 (alge): EC50, i henhold til krav EU Merket 100 mg / l
OECD 202 (Daphnia): EC50, i henhold til krav EU Merket 100 mg / l
OECD 203 (Fish): LC50, i henhold til krav EU Merket 100 mg / l

Vannkraftanlegg

Panolin miljøvennlige vannkraft-smøremidler anvendes for alt ifra mindre grindrensere i små vassdrag til store dam og kraftverksanlegg.

Vannturbin-lageroljer for Pelton-, Kaplan- og Francisturbiner inklusive generatorer. Ledene produsenter anbefaler PANOLIN smøremidler, ett tydelig bevis på selskapets internasjonale rekkevidde.

PANOLIN HLP SYNTH er utviklet spesielt med tanke på marine og offshore miljøer. HLP SYNTH er den mest godkjente, benyttede og miljøtilpassede hydraulikkoljen i verden, basert på syntetisk mettet ester.

Passer for svært utvidede oljeskifteintervaller (opptil levetid påfylling). Brukes hovedsakelig som hydraulisk olje i konstruksjon, skogbruk og industrimaskiner, samt ved bruk i maskiner som opererer i ferskvann.

Miljøkompatibilitet: OECD 301 B; > 60%. Den blå engelen.

Grindrensker