skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Vi tilbyr et komplett spekter av marine smøremidler, inkludert syntetiske oljer for spesialiserte formål. Våre produkter oppfyller eller overgår kravene til ytelse av, eller har fått godkjenninger fra, viktige globale OEM produsenter.

Motorolje – Medium-speed

Delo 1000 Marine 30 (Het tidl. Taro 12 XD 30)

For motorer som brenner olje fra solarolje til lette tungoljer med
svovelinnhold < 1;5%. Kan også benyttes i reduksjonsgir og som
hylseolje. BN >12; SAE 30

Produkt/Sikkerhets-datablad

Delo_1000_Marine_30 (produktdatablad)

Delo_1000_Marine_30 (sikkerhetsdatablad)

Delo 1000 Marine 40 (Het tidl. Taro 12 XD 40)

For motorer som brenner olje fra solarolje til lette tungoljer med
svovelinnhold < 1;5%. Kan også benyttes i reduksjonsgir og som
hylseolje. BN >12; SAE 40

Produkt/Sikkerhets-datablad

Delo_1000_Marine_40 (produktdatablad)

Delo_1000_Marine_40 (sikkerhetsdatablad)

Taro 20 DP 30 X

Erstatter Taro 20 DP 30. For trunksmøring i motorer som brenner
tunge (opp til 2% svovel) eller lette oljer. BN >20; SAE 30

Produkt/Sikkerhets-datablad

Taro 20 DP 30X (produktdatablad)

Taro 20 DP 30X (sikkerhetsdatablad)

Taro 20 DP 40 X

For trunksmøring i motorer som brenner tunge (opp til 2% svovel)
eller lette oljer. BN >20, SAE 40

Produkt/Sikkerhets-datablad

Taro 20 DP 40X (produktdatablad)

Taro 20 DP 40X (sikkerhetsdatablad)

Taro 30 DP 30 X

Erstatter Taro 30 DP 30. Marineolje med høyt TBN-tall (30). Sikrer
stabil viskositet under drift ved høye temperaturer og gir beskyttelse
mot korrosiv slitasje i lange driftsperioder. Anbefales bla. til
trunkdieselmotorer og som sylindersmøring i krysshodemotorer.
SAE 30.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Taro_30_DP_30X (produktdatablad)

Taro_30_DP_30X (sikkerhetsdatablad)

Taro 30 DP 40 X

Erstatter Taro 30 DP 40. Marineolje med høyt TBN-tall (30). Sikrer
stabil viskositet under drift ved høye temperaturer og gir beskyttelse
mot korrosiv slitasje i lange driftsperioder. Anbefales bla. til
trunkdieselmotorer og som sylindersmøring i krysshodemotorer.
SAE 40.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Taro_30_DP_40X (produktdatablad)

Taro_30_DP_40X (sikkerhetsdatablad)

Motorolje – High-speed

Ursa Premium TD 15W-40 (Het tidl. Ursa Super TD 15W-40)

Motorolje for høytytende, store dieselmotorer og hvor det ønskes
utvidet skiftintervall ihht. motorfabrikantenes anbefalinger.
Anbefales spesielt til lavemisjon Euro-4 motorer med
røkgassresirkuasjon (EGR) eller selektiv katalytisk reaksjon (SCR)
som etterbehandlingssystemer av eksosen.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Ursa_Premium_TD15W40 (produktdatablad)

Ursa_Premium_TD15W40 (sikkerhetsdatablad)

Ursa Heavy Duty 30 (Het tidl.  Ursa HD 30)

Enkelt grad motorolje; også for transmisjoner i en del
anleggsmaskiner.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Ursa_Heavy_Duty 30 (produktdatablad)

Ursa_Heavy_Duty 30 (sikkerhetsdatablad)

Ursa Heavy Duty 40 (Het tidl.  Ursa HD 40)

Enkeltgrad motorolje.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Ursa_Heavy_Duty 40 (produktdatablad)

Ursa_Heavy_Duty 40 (sikkerhetsdatablad)

Ursa Extra Duty 40

Detroit Diesel 2-takts motorolje. Kan også benyttes til smøring av
industrielle gir, pumper og kjeder, samt hvor det anbefales generelt
en olje med rensende egenskaper.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Ursa_Extra_Duty_40 (produktdatablad)

Ursa_Extra_Duty_40 (sikkerhetsdatablad)

Delo 710 LE 40 (Erstatter Diesel Engine Oil 11093)

Sinkfri diesel motorolje spesielt utviklet for EMD og GE motor
installert i lokomotiver, marine og generatorsett.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Giroljer

Meropa 68/100/150/220/320/460/680/1000

Mineralsk industrigearolje med EP-tilsetninger. FZG >12. DIN
51517 CLP. For lukkede gir- og drevkasser, kjeder, lagere, koblinger
etc. Kan med fordel brukes i sirkualsjonssystemer med glide- og
rullelagere. Tåler slagbelastninger. Finnes i følgende viskositeter:
ISO VG 68 /100/150/220/320/460/680/1000.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Meropa_68-1000 (produktdatablad)

Meropa_68-1000 (sikkerhetsdatablad)

Pinnacle EP 220

Fullsyntetisk PAO industri girolje med EP-tilsetninger. FZG >12.
DIN 51517/3. Meget gode lav- og høytemperaturegenskaper.
Høy motstandsdyktighet mot oksydasjon og nedbryting gir mulighet
for lengre skiftintervaller. Reduserer internfriksjonen i forhold til
konvensjonelle giroljer. Dette betyr lavere driftstemperatur og og
mindre energitap. Anbefales spesielt i drevkasser og snekkeveksler
med lave turtall, spesielt høye belastninger eller høye/lave
temperaturer, samt på fremdriftskjeder utsatt for noe høyere
temperaturer. ISO VG 220.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Pinnacle_EP_220 (produktdatablad)

Pinnacle_EP_220 (sikkerhetsdatablad)

Texaco Outboard Gear Oil EP 90

Høytrykksolje for vinkeldrev i undervannshus i påhengsmotorer
Oljen gir beskyttelse mot sjokkbelastninger ved girskifte og hurtig
akselerasjon. Tuten på tuben er tilpasset oljepåfyllingshullet for lettere
påfylling.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Outboard_Gear_Oil_EP_90 (produktdatablad)

Outboard_Gear_Oil_EP_90 (sikkerhetsdatablad)

Turbinoljer

Regal Premium EP 32 (erstatter R&O 32)

Turbinolje primært for vann- og dampturbiner. Tilnærmet uten
EP-tilsetninger. Basert på ukonvensjonelle basoljer med askefrie
tilsetninger som motvirker rustdannelse, oksydasjon, slitasje og
skumming. Dette forlenger oljens levetid vesentlig. Egnet til
lavtrykks hydrauliske systemer, som lageroljer, for verktøymaskiner
og til stempelkompressorer. ISO VG 32 er velegnet som
varmeoverføringsolje opp til 200 °C i åpne systemer. ISO VG 32.

Produkt/Sikkerhets-datablad

 Regal_Premium_EP 32 (produktdatablad)

 Regal_Premium_EP 32 (sikkerhetsdatablad)

Regal Premium EP 46 (erstatter R&O 46)

Som for Regal Premium EP 32. EP 46 er velegnet som
varmeoverføringsolje opp til 200 °C i åpne systemer.
ISO VG 46

Produkt/Sikkerhets-datablad

Regal_Premium_EP 46 (produktdatablad)

Regal_Premium_EP 46 (sikkerhetsdatablad)

Regal Premium EP 68

Som for Regal Premium EP 32. ISO VG 68.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Regal_Premium_EP 68 (produktdatablad)

Regal_Premium_EP 68 (sikkerhetsdatablad)

Regal EP 100/150

Sirkulasjonsolje for gir, samt vakuumpumpeolje.
ISO VG 100 og 150, se produktdatablad.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Regal_EP_100 (produktdatablad)

Regal_EP_100 (sikkerhetsdatablad)

Regal EP 220/320

Sirkulasjonsolje for generelt brukISO VG 220 og 320, se produktdatablad.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Regal_EP_220/320 (produktdatablad)

Regal_EP_220 (sikkerhetsdatablad)

Regal SGT 22

Syntetisk turbinolje for stasjonære gassturbiner.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Regal_SGT 22 (sikkerhetsdatablad)