skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Smørefett for automotivt, maritimt og industrielt utstyr utviklet for smøring av kulelager, rullelager, glidelager og som generell smøring i industrimaskiner med høy belastning, anleggsmaskiner, generatorer, presser og lignende. Vi tilbyr Texaco og Anderol smørefett som gir maksimal beskyttelse og smidig betjening, samt bidrar til å beskytte alle vitale komponenter fra daglige påkjenninger og ekstreme driftsforhold.

Biogrease Heavy EP2 Nyhet

Nyutviklet biologisk nedbrytbart universalfett basert på syntetisk
ester og vannfri kalsiumsåpe. Spesielt velegnet for smøring av høyt
belastede glide og rullelagre og i  korrosive miljøer. Kan med
fordel benyttes i maritime applikasjoner, entreprenør , landbruks og
skogsmaskiner hvor det er fare for spill i naturen.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Biogrease_Heavy_EP_2 (produktdatablad)

Biogrease_Heavy_EP_2 (sikkerhetsdatablad)

Copper Grease 9143, (alternativ til Threadtex Li)

Kobberfett med bentonitt fortykker, tilsatt meget fint kobberpulver
for å beskytte gjengeforbindelser som skal skrus opp og igjen flere
ganger. Meget god vedheft, korrosjonsbeskyttelse og vannavvisning.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Copper_Grease_9143 (produktdatablad)

Copper_Grease_9143 (sikkerhetsdatablad)

Coupling Grease

Litium/polymer spesialfett for fleksible koplinger, f.eks.
buetannkoblinger. Ekstremt god vedhengsevne selv ved høye
omdreiningstall.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Coupling _Grease (produktdatablad)

Coupling _Grease (sikkerhetsdatablad)

Marfak 00

Langfibret natrium fett med stor vedhengs og bæreevne beregnet for
glidelagere med lav hastighet. Velegnet som chassisfett på rullende
matriell. Ikke for hjullagre. Følsomt for vann.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Marfak_00 (produktdatablad)

Marfak_00 (sikkerhetsdatablad)

Marfak Heavy Duty 2

Langfibret natrium fett, spesielt egnet for flere Svedala-Arbro
steinknusere. Høyviskøs baseolje som sikrer god filmtykkelse.
Følsomt for vann.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Marfak Heavy Duty 2 (sikkerhetsdatablad)

Molytex EP 2

Universal litium fett med EP-tilsetninger og 3% molybdendisulfid.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Molytex_EP_2 (produktdatablad)

Molytex_EP_2 (sikkerhetsdatablad)

Multifak 264 EP 00/000

Halvflytende fett basert på litium-12-hydroksystearatsåpe. For
sentralsmøresystemer der NLGI 00 eller 000 grad anbefales og i
fett fylte gir.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Multifak_264_EP 000 (produktdatablad)

Multifak_264_EP 000 (sikkerhetsdatablad)

Multifak EP 0

Litiumfett som anbefales til fett fylte vekselkasser hvor olje ikke
kan benyttes pga. fare for lekkasje, samt til sentralsmøresystemer
hvor smørestedene er utsatt for moderate påkjenninger. For større
påkjenninger anbefales Novatex Heavy EP 0.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Multifak_EP_0 (produktdatablad)

Multifak_EP_0 (sikkerhetsdatablad)

Multifak EP 2

Litium universalfett for alle lagertyper. Et rimelig alternativ til
Starplex EP 2 eller Novatex Heavy EP 2 for smøresteder som er utsatt
for moderate påkjenninger.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Multifak_EP_2 (produktdatablad)

Multifak_EP_2 (sikkerhetsdatablad)

Multifak T EP 2

Litiumbasert , langfibret fett anleggsfett. For smøring av bolter,
ledd og glidelagre. Under 0 °C bør fettet lagres innendørs for å lette
påføringen.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Multifak_T_EP 2 (produktdatablad)

Multifak_T_EP 2 (sikkerhetsdatablad)

Novatex EP 2

Kalsium fett med særdeles god vedhengsevne. Velegnet som
universalfett for fuktige omgivelser, f.eks i vannpumper, turbiner og
propellhylser.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Novatex_EP_2 (produktdatablad)

Novatex_EP_2 (sikkerhetsdatablad)

Novatex Heavy EP 2

Kalsiumbasert anleggsfett av beste kvalitet. Både for manuell og
sentralsmøring av glide og rullelagre med moderat hastighet.
Året rundt tykkelse for 2-leder systemer. Til sommerbruk i 1-leder
systemer. Ekstremt vannbestandig og med meget god vedhengsevne
ved støt- og sjokkbelastninger. Også ypperlig egnet for vannpumper
der fettet kommer i kontakt med vann.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Novatex_Heavy_EP_2 (produktdatablad)

Novatex_Heavy_EP_2 (sikkerhetsdatablad)

Novatex Heavy EP 0

Kalsiumbasert anleggsfett av beste kvalitet. Både for manuell- og
sentralsmøring av glide og rullelagere med moderat hastighet.
For vinterbruk i 1-leder systemer. Ekstremt vannbestandig og med
meget god vedhengsevne ved støt- og sjokkbelastninger. Også
ypperlig egnet for propellhylser på utenbordsmotorer, vannpumper
der fettet kommer i kontakt med vann.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Novatex_Heavy_EP 0 (produktdatablad)

Novatex_Heavy_EP 0 (sikkerhetsdatablad)

Novatex Heavy M EP 2

Kalsiumfett med 3% molybdendisulfid tilsetning og grafitt. Samme
fordeler som for Novatex Heavy EP 2, men kan benyttes på maskiner
der MoS2 er anbefalt.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Novatex_Heavy_M_EP 2 (produktdatablad)

Novatex_Heavy_M_EP 2 (sikkerhetsdatablad)

Starplex EP3

Litiumkompleks universalfett med særdeles god vedhengsevne, selv
ved høye temperaturer. Fettet anbefales når det er ønskelig med lange
smøreintervaller og er derfor spesielt godt egnet i permanent pakkede
lagre, Siemens elektromotorer. Også som hjullagerfett i “kjøretøyer,
vifter o.l. der NLGI 3 er foreskrevet.
Brukstemperatur -20°C – +150°C

Produkt/Sikkerhets-datablad

Starplex_EP_3 (produktdatablad)

Starplex_EP_3 (sikkerhetsdatablad)

Starplex EP 2

Litiumkompleks universalfett med meget god vedhengsevne, selv ved
høye temperaturer. Ypperlig egnet for hjullagere, elektromotorer,
vifter clutchlagre.. Anvendelsestemperatur -35°C – +140°C

Produkt/Sikkerhets-datablad

Starplex_EP_2 (produktdatablad)

Starplex_EP_2 (sikkerhetsdatablad)

Starplex EP 1

Litiumkompleks universalfett med særdeles god vedhengsevne, selv
ved høye temperaturer. Anvendelsestemperatur -35°C – +140°C.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Starplex_EP_1 (produktdatablad)

Starplex_EP_1 (sikkerhetsdatablad)

Starplex HT 1 (het tidl. Hytex HT 1)

Litiumkompleks universalfett. Anbefales spesielt for kule og
rullelagre som opererer under høye temperaturer. Gir spesielt god
beskyttelse mot oksydasjon og korrosjon. Det inneholder spesielt
utviklede EP (Extreme Pressure) tilsetninger.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Starplex_HT_1 (produktdatablad)

Starplex_HT_1 (sikkerhetsdatablad)

Texando CX EP 2

Kalsiumkompleks fortykket, vannbestandig industrielt universalfett,
NLGI 2. Godt egnet for sentralsmøresystemer med noe lengre strekk.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Texando_CX_EP_2 (produktdatablad)

Texando_CX_EP_2 (sikkerhetsdatablad)

Texclad 2

Kalsiumbasert. Vannbestandig drevfett som inneholder grafitt og
molybdendisulfid. Spesielt godt egnet for svingskiver på semitrailere
og åpne svingkranser på anleggsmaskiner.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Texclad_2 (produktdatablad)

Texclad_2 (sikkerhetsdatablad)

Synthgrease Light Nyhet

Litiumkompleks syntetisk smørefett basert på PAO baseolje.
Anvendelsesområde er meget hurtiggående lagre som f.eks.
vifter med to pola elektromotorer og et omdr. tall på 3000 RPM.
Anvendelsestemperatur -55°C – +155°C.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Synthgrease_Light (produktdatablad)

Synthgrease_Light (sikkerhetsdatablad)

Synthgrease Medium Nyhet

Litiumkompleks syntetisk smørefett basert på PAO baseolje. Bredt
bruksområde innen industrielle og Automotive
applikasjoner. Anvendelsestemperatur -40°C – +155°C.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Synthgrease_Medium (produktdatablad)

Synthgrease_Medium (sikkerhetsdatablad)

Synthgrease Heavy Nyhet

Litiumkompleks syntetisk smørefett basert på PAO baseolje. Den
høye baseoljeviskositeten gjør den meget anvendbar til lagre med
lavt turtall og høy belastning. Den syntetiske baseoljen sikrer lange
smøreintervaller. Brukstemperatur -55°C – +140°C
(kortvarig 220 °C)

Produkt/Sikkerhets-datablad

Synthgrease_Heavy (produktdatablad)

Synthgrease_Heavy (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol 783-2

Fullsyntetisk (PAO) Aluminiumkompleks univesalfett til smøring
av utstyr i næringsmiddelindustrien. Fremragende temperatur og
høytrykksgenskaper. Står svært godt mot vannutvasking. Nominell
brukstemperatur -45°C – +160°C.
NLGI 2; NSF/H1 registrert

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_783-2 (produktdatablad)

ANDEROL_783-2 (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol FGCS 2

Kalsiumsulfonatkompleks spesialfett til smøring av utstyr
i næringsmiddelindustrien. Meget mekanisk stabilt, stor
separasjonsmotstand ved sentrifugering, tåler høy last og står meget
godt mot vannutvasking. Nominell brukstemperatur -20°C – +160°C.
NLGI 2; NSF/H1 registrert

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_FGCS-2 (produktdatablad)

ANDEROL_FGCS-2 (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol OGWR-0

Aluminiumkompleks spesialfett for svært utsatte smøresteder.
Inneholder grafitt og EP-additiver for å tåle store belastninger.
Nominell brukstemperatur -20°C – +200°C. Eksempler på
bruksområder: Wiresmøring, åpne drev, svingskiver, bevegelige
smelteovner.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Anderol OGWR-0 Spray (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol PQAA No. 1 Plus

Aluminiumkompleks universalfett til smøring av utstyr i
næringsmiddelindustrien. Nominell brukstemperatur -20°C – +140°C.
NLGI 1; NSF/H1 registrert

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_PQAA_plus (produktdatablad)

ANDEROL_PQAA_plus (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol PQAA No. 0 Plus

Aluminiumkompleks universalfett til smøring av utstyr i
næringsmiddelindustrien. Nominell brukstemperatur -20°C – +140°C.
NLGI 0; NSF/H1 registrert

Produkt/Sikkerhets-datablad

Anderol logo

Anderol PQAA No. 00 Plus

Aluminiumkompleks universalfett til smøring av utstyr i
næringsmiddelindustrien. Nominell brukstemperatur -20°C – +140°C.
NLGI 00; NSF/H1 registrert

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_PQAA_plus (produktdatablad)

ANDEROL_PQAA_plus(sikkerhetsdatablad)