skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Teknisk Salg AS tar klimaet på alvor og vi vil ligge i fremste rekke som leverandør av miljøvennlige og nedbrytbare oljer.

Vi har derfor valgt å satse på PANOLIN som vår samarbeidspartner på disse produktene.

Som en global markedsleder innen organiske oljer har PANOLIN lagt stor vekt på miljøvennlig styring av ressursene. Denne tankegangen ligger bak lanseringen av PANOLINs bærekraftige «GREENMACHINE» konsept.

GREEN MACHINE er PANOLINs nye smøremiddelkonsept, som dekker hele maskineriet.

Målet med GREENMACHINE serien er å gjøre maskiner så miljøvennlige som mulig, med høyest mulig teknisk sikkerhet og best lønnsomhet. Biologisk rask nedbrytbarhet, reduksjon av CO2-utslipp og ressursbeskyttelse takket være langvarig bruk er viktige elementer i vårt bærekraftige konsept.

GREEN MACHINE er begrepet for ekstremt miljøvennlige maskiner og vårt bidrag er de høyteknologiske miljøvennlige smøremidler (ECL) med følgende egenskaper:

  • Rask nedbrytbarhet, lav toksisitet
  • Syntetisk, lengre levetid / lengre intervaller mellom oljeskiftene
  • NYHET: mindre karbonutslipp på grunn av betydelig lengre levetid (sammenlignet med mineraloljer)
  • NYHET: mindre karbondioksyd med bedre utnyttelse av drivstoff (energieffektivitet)
  • Bedre smøring; mindre friksjon
  • Lavere drivstofforbruk (drivstofføkonomi)
Karbonutslipp

I 25 år har PANOLINs miljøvennlig smøremidler (ECL) * bidratt til å bevare miljøet, nå vil PANOLIN også hjelpe deg til å redusere karbonutslipp.

PANOLINs miljøvennlig smøremiddel reduserer maskinens karbonutslipp med flere tonn.

CO2-avtrykket refererer til totale utslipp av karbondioksid generert av en aktivitet, direkte eller indirekte, beregnet på tvers av produktets eller maskinens livssyklus.

Når bærekraft diskuteres, er FNs protokoller for gjennomføring av rammekonvensjonen om klimaendringer det alle snakker om. Oppfordringen til å kutte CO2-utslipp er, og vil forbli, et presserende spørsmål.

Europas klimamål til 2020:

  • 20% mindre klimagassutslipp (CO2-utslipp)
  • 20% av det totale energiforbruket som skal høstes fra fornybare kilder (vannkraft, vindturbiner, sol, biomasse)
  • 20% mindre energiforbruk

I følge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling er biologisk nedbrytbar olje definert som smøremidler som er raske til å brytes ned ved hjelp av levende organismer og har lav toksisitet. For å sikre at oljeprodukter gjør så lite skade på miljøet som mulig, bør bruk av biologisk nedbrytbar olje være høyt prioritert. Å bruke biologisk nedbrytbar olje blir bredt oppmuntret og støttet av lovverk fordi en liter olje potensielt kan forurense opptil 1 000 000 liter vann. Derfor er det viktig å bruke biologisk nedbrytbar olje som oppfyller strenge miljøkrav, men som likevel gir gode resultater i alle bruksområder.

Mens de oppfyller tøffe miljøkrav, kan biologisk nedbrytbar olje og smøremidler gi brukerne muligheten til å betjene industrielle og kommersielle maskiner og utstyr uten at det går ut over produktiviteten eller påfører økte vedlikeholdskostnader. Miljøvennlig, biologisk nedbrytbar olje og smøremidler er designet for å oppfylle selv de høyeste tekniske spesifikasjonene for kommersielt og industrielt utstyr. Enten du ville bruke PANOLIN-oljer i bygg-, marin- eller mudringsindustrien, er alle slags bruksområder mulig med den biologisk nedbrytbare oljen PANOLIN tilbyr.

Med sin lange ytelseslevetid og gode egenskaper, reduserer mettede syntetiske estere driftskostnadene ved å redusere vedlikeholdskrav og forbedre utstyrets ytelse og levetid og sikre at kritiske deler av sikkerhetsutstyr er fullt operative under de mest krevende forhold.

PANOLIN biologisk nedbrytbar olje oppfyller og overgår ofte kvaliteten og effektiviteten til konvensjonelle smøremidler fordi de er designet for å oppfylle en lang rekke tekniske spesifikasjoner. For å oppfylle spesifikasjonene biologisk nedbrytbar olje, har du en veldig høy viskositetsindeks så vel som et høyt flammepunkt. De skiller seg også ut med høy biologisk nedbrytbarhet, god flytbarhet ved lave temperaturer og kan redusere produktvolumet som går tapt på grunn av fordampning. I tillegg har de toksisitet fra lav til null. Dette gjør nedbrytbare oljer til et utmerket valg for et bredt spekter av bruksområder.

Å bruke biologisk nedbrytbar olje gir kundene en lang liste over fordeler. De inkluderer korrosjonsbeskyttelse for maskinene, lengre levetid for utstyret, større pålitelighet og sikkerhet samt minimal forurensningsrisiko. Enten det er nødvendig for kommersiell eller industriell bruk (konstruksjon, gruvedrift, skogbruk, landbruk, medisin, næringsmiddelindustri, vannkraftsdammer og forskjellige marine anvendelser), er det et bredt spekter av effektive, miljøvennlige biologisk nedbrytbare smøremidler. Produkter utformet og utviklet på denne måten vil overgå industristandarder: lavere driftstemperaturer, høyere hastigheter, økt belastning og forbedret friksjonskoeffisient. Alle disse ytelsesforbedringene gir betydelig verdi til kundenes drift.