skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Vi tilbyr produsenter av mat, drikkevarer, legemidler og relaterte produkter, en portefølje av «H1″ smøremidler for utstyr og steder som kommer i kontakt med næringsmidler.

Våre «food grade» smøremidler ikke bare hjelper produsentene å oppnå HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sikkerhetsmål, men også tilby overlegen beskyttelse mot slitasje, oksidasjon, korrosjon og andre smørerelaterte utfordringer.

White Oil Pharmaceutical 40

For farmasøytisk og teknisk bruk. Klar, fargeløs, uten lukt og smak
For smøring av maskindeler og enheter som kan komme i berøring
med matvarer, f.eks. deigdelere og andre bakerimaskiner,
i kosmetikkindustrien, tekstilindustrien, presisjonsmaskineri, kjemiog plastindustri og til impregnering av papir til fruktpakking,
ISO VG 15, NSF H1 & H1X. US. FDA 21 CFR 1783620(a) og
21 CFR 172.878

Produkt/Sikkerhets-datablad

White_Oil_Pharmaceutical_40 (produktdatablad)

White_Oil_Pharmaceutical_40 (sikkerhetsdatablad)

White Oil Pharmaceutical 240W

Som for White Oil Pharmaceutical 40, men også for
tørriskompressore
For farmasøytisk og teknisk bruk. Klar, fargeløs, uten lukt og smak
For smøring av maskindeler og enheter som kan komme i berøring
med matvarer, f.eks. deigdelere og andre bakerimaskiner,
i kosmetikkindustrien, tekstilindustrien, presisjonsmaskineri, kjemiog plastindustri og til impregnering av papir til fruktpakking.
ISO VG 68, NSF H1 & H1X. US. FDA 21 CFR 1783620(a) og
21 CFR 172.878

Produkt/Sikkerhets-datablad

White_Oil_Pharmaceutical_240W (produktdatablad)

White_Oil_Pharmaceutical_240W (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol FGH-32

Fullsyntetisk næringsmiddelregistrert hydraulikkolje med et bredt
anvendelsesområde til systemer der det er fare for at oljen kan komme
i kontakt med næringsmiddelet. Også velegnet til smøring av bla
hermetiserings- og tappemaskiner og som kjedesmøring. Nominell
brukstemperatur -35°C – +170°C. ISO VG 32

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_FGH (produktdatablad)

ANDEROL_FGH (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol FGH-46

Fullsyntetisk næringsmiddelregistrert hydraulikkolje med et bredt
anvendelsesområde til systemer der det er fare for at oljen kan komme
i kontakt med næringsmiddelet. Også velegnet til smøring av bla
hermetiserings- og tappemaskiner og som kjedesmøring. Nominell
brukstemperatur -35°C – +170°C. ISO VG 46

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_FGH (produktdatablad)

ANDEROL_FGH (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol FGH-68

Fullsyntetisk næringsmiddelregistrert hydraulikkolje med et bredt
anvendelsesområde til systemer der det er fare for at oljen kan komme
i kontakt med næringsmiddelet. Også velegnet til smøring av bla
hermetiserings- og tappemaskiner og som kjedesmøring. Nominell
brukstemperatur -35°C – +170°C. ISO VG 68

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_FGH (produktdatablad)

ANDEROL_FGH (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol FGH-100

Fullsyntetisk næringsmiddelregistrert hydraulikkolje med et bredt
anvendelsesområde til systemer der det er fare for at oljen kan komme
i kontakt med næringsmiddelet. Også velegnet til smøring av bla
hermetiserings- og tappemaskiner og som kjedesmøring. Nominell
brukstemperatur -35°C – +170°C. ISO VG 100

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_FGH (produktdatablad)

ANDEROL_FGH (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol 6150

Fullsyntetisk næringsmiddelregistrert industrigirolje med et bredt
anvendelsesområde til systemer der det er fare for at oljen kan komme
i kontakt med næringsmiddelet. Også velegnet som sirkulasjonsolje
og til smøring av lager og kjeder. ISO VG 150

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_6000 serien (produktdatablad)

ANDEROL_6000 serien (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol 6220

Fullsyntetisk næringsmiddelregistrert industrigirolje med et bredt
anvendelsesområde til systemer der det er fare for at oljen kan komme
i kontakt med næringsmiddelet. Også velegnet som sirkulasjonsolje
og til smøring av lager og kjeder. ISO VG 220

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_6000 serien (produktdatablad)

ANDEROL_6000 serien (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol 6320

Fullsyntetisk næringsmiddelregistrert industrigirolje med et bredt
anvendelsesområde til systemer der det er fare for at oljen kan komme
i kontakt med næringsmiddelet. Også velegnet som sirkulasjonsolje
og til smøring av lagere og kjeder. ISO VG 320

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_6000 serien (produktdatablad)

ANDEROL_6000 serien (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol 6460

Fullsyntetisk næringsmiddelregistrert industrigirolje med et bredt
anvendelsesområde til systemer der det er fare for at oljen kan komme
i kontakt med næringsmiddelet. Også velegnet som sirkulasjonsolje
og til smøring av lagere og kjeder. ISO VG 460

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_6000 serien (produktdatablad)

ANDEROL_6000 serien (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol 6680

Fullsyntetisk næringsmiddelregistrert industrigirolje med et bredt
anvendelsesområde til systemer der det er fare for at oljen kan komme
i kontakt med næringsmiddelet. Også velegnet som sirkulasjonsolje
og til smøring av lager og kjeder. ISO VG 680

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_6000 serien (produktdatablad)

ANDEROL_6000 serien (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol RCF P 68FG

Nestegenerasjons fullsyntetisk næringsmiddelregistrert
kompressorolje. Anbefalt til skrue kjølekompressorer i NH3 anlegg.
Også velegnet til luftkompressorer i næringsmiddelindustrien,
samt til smøring av annet roterende utstyr der det er fare for at
oljen kan komme i kontakt med næringsmiddelet. Nominell
brukstemperatur -35°C – +170°C. ISO VG 68

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL RCF P 68FG (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol FG XL 32

Nestegenerasjons fullsyntetisk næringsmiddelregistrert
luftkompressorolje. Anbefalt til skrue kompressorer og annet
roterende utstyr der det er fare for at oljen kan komme i kontakt
med næringsmiddelet.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Anderol logo

Anderol FG XL 46

Nestegenerasjons fullsyntetisk næringsmiddelregistrert
luftkompressorolje. Anbefalt til skrue kompressorer og annet
roterende utstyr der det er fare for at oljen kan komme i kontakt
med næringsmiddelet.

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_FGXL_serien (produktdatablad)

ANDEROL_FGXL_serien (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol FG XL 68

Nestegenerasjons fullsyntetisk næringsmiddelregistrert
luftkompressorolje. Anbefalt til skrue kompressorer og annet
roterende utstyr der det er fare for at oljen kan komme i kontakt
med næringsmiddelet.

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_FGXL_serien (produktdatablad)

ANDEROL_FGXL_serien (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol FG XL 100

Nestegenerasjons fullsyntetisk næringsmiddelregistrert
luftkompressorolje. Anbefalt til skrue kompressorer og annet
roterende utstyr der det er fare for at oljen kan komme i kontakt
med næringsmiddelet.

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_FGXL_serien (produktdatablad)

ANDEROL_FGXL_serien (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol 783-2

Fullsyntetisk (PAO) Aluminiumkompleks universalfett til smøring
av utstyr i næringsmiddelindustrien. Fremragende temperatur og
høytrykksgenskaper. Står svært godt mot vannutvasking. Nominell
brukstemperatur -45°C – +160°C.

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_783-2 (produktdatablad)

ANDEROL_783-2 (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol FGCS 2

Kalsiumsulfonatkompleks spesialfett til smøring av utstyr
i næringsmiddelindustrien. Meget mekanisk stabilt, stor
separasjonsmotstand ved sentrifugering, tåler høy last og står meget
godt mot vannutvasking. Nominell brukstemperatur -20°C – +160°C.

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_FGCS-2 (produktdatablad)

ANDEROL_FGCS-2 (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol PQAA No. 1 Plus

Aluminiumkompleks universalfett til smøring av utstyr i
næringsmiddelindustrien. Nominell brukstemperatur -20°C – +140°C.

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_PQAA_plus (produktdatablad)

ANDEROL_PQAA_plus (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol PQAA No. 0 Plus

Aluminiumkompleks universalfett til smøring av utstyr i
næringsmiddelindustrien. Nominell brukstemperatur -20°C – +140°C.

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_PQAA_plus (produktdatablad)

ANDEROL_PQAA_plus (sikkerhetsdatablad)

Anderol logo

Anderol PQAA No. 00 Plus

Aluminiumkompleks halvflytende universalfett til smøring av utstyr i
næringsmiddelindustrien. Nominell brukstemperatur -20°C – +140°C

Produkt/Sikkerhets-datablad

ANDEROL_PQAA_plus (produktdatablad)

ANDEROL_PQAA_plus (sikkerhetsdatablad)