skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Våre leverandører er ledene i forskning og utvikling av biologisk nedbrytbare produkter, med en kvalitet som ofte overgår vanlig standard. Ved å velge miljøvennlige løsninger kan man også redusere kostnader til oppsamling og deponering etter lekkasjer. Alle disse produktene er miljøgodkjent etter gjeldene bransjenormer.

atlantis

Panolin Atlantis er en biologisk nedbrytbar hydraulikkolje basert på mettet syntetisk ester med et bredt anvendelsesområde innen offshore og marineapplikasjoner. Panolin Atlantis er utviklet på basis av over 20 års forskning og teknologisk erfaring innen smøring av høytytende utstyr som
benyttes i offshore og marine segmentene.

Brosjyre

Brosjyre ikon
Panolin-blomst

Panolin Atlantis 15

Biologisk nedbrytbar fullsyntetisk hydraulikkolje basert på mettet
ester med et bredt anvendelsesområde innen offshore og marine.
Imøtekommer strenge miljøkrav iht OSPAR for økotoksikologiske
effekter i vann. ISO VG 15

Produkt/Sikkerhets-datablad

Panolin-blomst

Panolin Atlantis 22

Biologisk nedbrytbar fullsyntetisk hydraulikkolje basert på mettet
ester med et bredt anvendelsesområde innen offshore og
marine. Imøtekommer strenge miljøkrav iht OSPAR for
økotoksikologiske effekter i vann. ISO VG 22

Produkt/Sikkerhets-datablad

Panolin-blomst

Panolin Atlantis N 32

Biologisk nedbrytbar fullsyntetisk hydraulikkolje basert på mettet
ester med et bredt anvendelsesområde innen offshore og
marine. Imøtekommer strenge miljøkrav iht OSPAR for
økotoksikologiske effekter i vann. ISO VG 32

Produkt/Sikkerhets-datablad

Panolin-blomst

Panolin HLP SYNTH 15/22/32/68/100

Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje med et bredt anvendelsesområde.
Den mest godkjente og benyttede miljøtilpassede hydraulikkoljen i
verden basert på syntetisk mettet ester. Tilgjengelig i 15-22-46-68 og
100 viskositet. ISO VG 15, VG 22, VG 32, VG 68, VG 100

Biogrease Heavy EP2 Nyhet

Nyutviklet biologisk nedbrytbart universalfett basert på syntetisk
ester og vannfri kalsiumsåpe. Spesielt velegnet for smøring av høyt
belastede glide og rullelagre og i våte korrosive miljøer. Kan med
fordel benyttes i maritime applikasjoner, entreprenør , landbruks og
skogsmaskiner hvor det er fare for spill i naturen.
NLGI 2 , DIN KP E 2 E -30 , ISO L-XC(F) B1B2, SS 1 5 54 70 Miljøklasse B

Produkt/Sikkerhets-datablad

Biostar SX

Biologisk nedbrytbart avfettingsmiddel basert på estere og naturlig
forekommende planteoljer. Anvendelig som slippolje på
asfaltutleggere, skovler og andre håndredskaper for å minimalisere
klebing og lette rengjøring. Kan med fordel benyttes i treindustrien
for å hindre avsetning av harpiks på sagblader etc. Les
produktinformasjon før bruk. OECD 301 A-F

Produkt/Sikkerhets-datablad

Bio Chain Oil 68 (Erst. Biostar Chain Bar 80)

Biologisk nedbrytbar sagkjedeolje tilpasset norske temperaturforhold
for året rundt bruk. Produktet er basert på høy raffinert rapsolje
og inneholder ingen miljøfarlige komponenter som gjør den lett
nedbrytbar. Egner seg også til sentralsmøresystemer for transportører,
kappsager i skogsmaskiner, kjededrift på sagbruk etc. og hvor det er
fare for spill i naturen.
Da oljen nettopp er biologisk nedbrytbar bør ikke åpnet emballasje
lagres mer enn 1 år.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Hydra 32

Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje (CEC-L-33-A-93) med et bredt
anvendelsesområde. Basert på syntetisk ester. Fullt blandbar med
vanlige, mineralske hydraulikkoljer. Biologisk nedbrytbarhet i vann
gjør den bl.a. til førstevalg som luftverktøyolje ved brønnboring.
Velegnet for et bredt temperaturområde: -30 til +95 °C
FZG 12, ISO VG 32

Produkt/Sikkerhets-datablad

Hydra 46

Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje (CEC-L-33-A-93) med et bredt
anvendelsesområde. Basert på syntetisk ester. Fullt blandbar med
vanlige, mineralske hydraulikkoljer. Biologisk nedbrytbarhet i vann
gjør den bl.a. til førstevalg som luftverktøyolje ved brønnboring.
Velegnet for et bredt temperaturområde: -30 til +95 °C
FZG 12, ISO VG 46

Produkt/Sikkerhets-datablad

Kjøleglykol Gul OEM

Kjøleglykol 774F OEM Gul er en OEM-godkjent longlife-glykol av høy
kvalitet. Utviklet og sammensatt for å tåle de strenge kravene fra
ledende bil- og motorprodusenter. Egner seg til bruk i personbiler,
tyngre kjøretøy, stasjonære motorer og båter.
Beskytter mot frost og koking, og motvirker kavitasjon.
Kjøleglykol 774F OEM Gul kan blandes med andre
høykvalitets kjøleglykoler på markedet.

Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder
forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess.

Kjøleglykol Propylen IH, miljøvennlig/ikke giftig

Anbefales til forbrenningsmotorer. KG Propylen IH hindrer frost i motorer
og inneholder inhibitorer som beskytter mot korrosjon av alle metaller, deriblant aluminium.

Kjøleglykolen er basert på propylenglykol uten nitritter, aminer, fosfater
og silikater. Sammenlignet med etylenglykol er propylenglykol mer
miljøvennlig og mindre helsefarlig.

eco-wash-Green_lille

Eco Wash Green (svane merket)

Alkalisk rengjørings- og avfettingsmiddel. Brukes til rengjøring av tog, lastebiler, biler, trucker, containere, traktorer, landbruksredskaper osv.

Er også velegnet til rengjøring i forbindelse med opprydding etter brann, avfetting av maskiner, transportbånd, metaller og i landbruket. Løsner insekter, olje, fett, sot og andre statiske bindinger.

Kan brukes i kaldt, varmt, hardt og salt vann. Økonomisk i bruk.

Produkt/Sikkerhets-datablad