skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Vi har Glykol/frostvæske i mange varianter for ulike oppgaver, med fokus på gode egenskaper for maskinen og miljøet. Under finner du oversikten over de viktigste produktene vi har på lager. Ta kontakt med oss om du ønsker et produkt for et spesifikt prosjekt.

icon-cool

Havoline XLC, Rød longlife

Kjøle/frostvæske konsentrat
Havoline Extended Life Antifreeze/Coolant gir beste beskyttelse
av kjølesystemet, bl.a. av aluminiumskomponenter. I motsetning
til tradisjonelle frostvæsker bygger ikke XLC isolerende lag i
kjølesystemet, og sørger dermed for god varmeoverføring i hele
levetiden. Levetid på minimum 250 000 km/ 5 år for personbiler,
650 000 km / 8 000 timer for tyngre kjøretøyer og 16 000 timer
for stasjonært utstyr. Forbruket reduseres m.a.o. til under det halve
sammenlignet med ordinære frostvæsker. Dette gir både økonomisk
og miljømessig gevinst. Godkjent for VW/ Audi tilsv. G12+, Ford,
Mercedes Benz, Caterpillar, Scania, samt en rekke andre. XLC kan
også benyttes som frost- og rustbeskyttelse i andre lukkede,
vannbårne sirkulasjonssystemer.

Produkt/Sikkerhets-datablad

icon-cool

Blå Kjølevæske Konsentrat BS 6580

Moderne kjøle- og frostvæske for bruk i kjølesystemer på
forbrenningsmotorer. Frostvæske kan også brukes som frost- og
rustbeskyttelse i andre lukkede sirkulasjonssystemer. Normal levetid
er 2 år eller i henhold til motorprodusentens anbefalinger.
Blandingsforhold: minimum 33% frostvæske/vann for tilstrekkelig
beskyttelse. Dette gir frostsikkerhet ned til –20 °C. I Skandinavia
anbefales 50% konsentrasjon som gir frostsikkerhet ned til –40 °C.
Utseende: klar, mørk blå.

Produkt/Sikkerhets-datablad

icon-cool

Fargeløs kjøleglykol, SuperCelsius

Super Celsius er en fargeløs kjøleglykol av høy kvalitet og med ekstra lang
levetid. Super Celsius er basert på inhibitorer med organisk syre.
Den er utviklet og sammensatt for å passe i de fleste europeiske,
asiatiske og amerikanske biler, lastebiler osv. Kan blandes
med andre glykoler på markedet.
Super Celsius er ufarget, og endrer ikke originalfarge
ved etterfylling.

Liters flasker lagerføres.

Produkt/Sikkerhets-datablad

icon-cool

Kjøleglykol Gul OEM

Kjøleglykol 774F OEM Gul er en OEM-godkjent longlife-glykol av høy
kvalitet. Utviklet og sammensatt for å tåle de strenge kravene fra
ledende bil- og motorprodusenter. Egner seg til bruk i personbiler,
tyngre kjøretøy, stasjonære motorer og båter.
Beskytter mot frost og koking, og motvirker kavitasjon.
Kjøleglykol 774F OEM Gul kan blandes med andre
høykvalitets kjøleglykoler på markedet.

Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder
forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess.

Produkt/Sikkerhets-datablad

icon-cool

Kjøleglykol Propylen IH,  miljøvennlig/ikke giftig

Anbefales til forbrenningsmotorer. KG Propylen IH hindrer frost i motorer
og inneholder inhibitorer som beskytter mot korrosjon av alle metaller,
deriblant aluminium.

Kjøleglykolen er basert på propylenglykol uten nitritter, aminer, fosfater
og silikater. Sammenlignet med etylenglykol er propylenglykol mer
miljøvennlig og mindre helsefarlig.

Produkt/Sikkerhets-datablad

icon-cool

Kjøleglykol 774C OEM

Kjøleglykol 774C OEM er en OEM-godkjent longlife-glykol av høy kvalitet.
Utviklet og sammensatt for å tåle de strenge kravene fra ledende bil-
og motorprodusenter. Egner seg til bruk i personbiler, tyngre kjøretøy,
stasjonære motorer og båter. Beskytter mot frost og koking, og
motvirker kavitasjon.

Produkt/Sikkerhets-datablad

icon-cool

Kjøleglykol G12++

Glykol G12++ er en OEM-godkjent longlife glykol med høy kvalitet. Utviklet og formulert for å møte de høye kravene som er til effektiv beskyttelse mot korrosjon for alle metaller i forbrenningsmotorer inkludert aluminium. Egnet for bruk i personbiler, tunge kjøretøy og stasjonære motorer. Beskytter mot frysing og koking og motvirker den begynnende kavitasjonen.

Produkt/Sikkerhets-datablad