skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Våre industri smøremidler er designet for å tilby svært effektive smøreløsninger til vidtfavnende applikasjoner på tvers av industri-sektoren.

INDUSTRIOLJER brukes til et bredt utvalg industrielt og mobilt utstyr, for eksempel lukkede gir, kjedetrekk, lager, glideflater, hydraulikkanlegg og kompressorer. Oljen er like effektiv når den brukes til smøring av små gear som til smøring av store anlegg.

Texaform CR 3

Slippolje med rustbeskyttende egenskaper. Kan stå i formen i opptil 2
dager. Hindrer oljeflekker på formen og rustdannelser på stål.
Ypperlig som slippmiddel i betongblandere og biler. Er lett å
påføre og kan fjernes ved hjelp av høytrykksspyling. ISO VG 3

Produkt/Sikkerhets-datablad

Texaform PR 5

Luktsvak formolje som gir høy overflatefinhet. Kan anvendes på både
tre, stål og komposittformer. Spesielt egnet for innendørs støping.
ISO VG 5

Produkt/Sikkerhets-datablad

Moulding Oil 10

Slippolje med rustbeskyttende egenskaper, bl.a. for betong-
håndteringsutstyr. ISO VG 10

Produkt/Sikkerhets-datablad

Industrigir-oljer

Pinnacle EP 150-460

Fullsyntetisk PAO industrigirolje med EP-tilsetninger. FZG >12.
DIN 51517/3. Meget gode lav- og høytemperaturegenskaper.
Høy motstandsdyktighet mot oksydasjon og nedbryting gir mulighet
for lengre skiftintervaller. Reduserer internfriksjonen i forhold
til konvensjonelle giroljer. Dette betyr lavere driftstemperatur
og mindre energitap. Anbefales spesielt i drevkasser og
snekkeveksler med lave turtall, spesielt høye belastninger eller høye/
lave temperaturer, samt på fremdriftskjeder utsatt for noe høyere
temperaturer. ISO VG 150, 220, 320, 460

Produkt/Sikkerhets-datablad

Meropa 68-1000

Mineralsk industrigirolje med EP-tilsetninger. FZG >12.
For lukkede gir- og drevkasser, kjeder, lagere, koblinger etc. Kan med
fordel brukes i sirkualsjonssystemer med glide- og rullelagere. Tåler
slagbelastninger. ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000

Produkt/Sikkerhets-datablad

Synlube WS 150/220/460

Syntetisk industrigirolje for smøre-situasjoner ved svært høy last/
høyt trykk, samt ved svært lave eller høye temperaturer. Synlube
WS kan benyttes til permanent smøring. Gir meget god beskyttelse
mot høytrykksslitasje og micropitting. Basert på polyglykol. Vil
kunne oppta mindre mengder forurensing av vann og fortsatt
bibeholde oljefilm. ISO VG 150, 220, 460

MÅ IKKE blandes med mineralolje.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Kjølekompressor-oljer

Capella HFC 55

Helsyntetisk polyol-esterolje med meget gode termiske og kjemiske
egenskaper. Har meget gode blandbarhetsegenskaper for R 134a, R
404a og R 507 systemer. Velegnet for systemer innen matforedling,
luftkjøling, varmepumper og i transportsektoren.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Capella A 68

Syntetisk, PAO-basert kompressorolje for ammoniakk systemer.
Spesielt egnet for fryse- og kjølesystemer som stiller strenge krav
til oljens lavtemperaturegenskaper. PAO-baseoljen gjør også at
flyktigheten er betydelig lavere enn for mineralske oljer. Dette gir
mer effektiv oljeutskilling og følgelig lavere forbruk. ISO VG 68.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Capella Premium 68

Semi-syntetisk olje for ammoniakkanlegg. Gode lav- og
høytemperaturegenskaper. Meget gunstig kombinasjon av pris og
kvalitet. ISO VG 68.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Capella WF 46

Mineralsk kjølekompressorolje på naftenbase. For anlegg med
ammoniakk eller fluor inerte hydrokarboner som kjølemedium. Både for
stempel- og skruekompressorer. ISO VG 46.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Capella WF 68

Mineralsk kjølekompressorolje på naftenbase. For anlegg med
ammoniakk eller fluor inerte hydrokarboner som kjølemedium. For
skruekompressorer. ISO VG 68

Produkt/Sikkerhets-datablad

Refrigeration Oil Low Temp 68
Helsyntetisk kjølekompressorolje med alkylbenzener. For R 22 og
R 502 systemer. Oljen har fremragende blandbarhet med CFC og
HCFC kjølemedier, og er dessuten svært stabil overfor denne typen
kjølemedier. Ikke for ammoniakksystemer. ISO VG 68

Produkt/Sikkerhets-datablad

Luftkompressor-oljer

Cetus PAO 46

Fullsyntetisk luftkompressorolje, spesielt for bruk i
skruekompressorer som arbeider under vanskelige forhold og der
en ønsker forlengede skiftintervall, opp til 4000 timer. Spesielt god
luftseparasjonsevne. ISO VG 46

Produkt/Sikkerhets-datablad

Cetus PAO 68

Fullsyntetisk luftkompressorolje, spesielt for bruk i
skruekompressorer som arbeider under vanskelige forhold og der
en ønsker forlengede skiftintervall, opp til 4000 timer. Spesielt god
luftseparasjonsevne. ISO VG 68

Produkt/Sikkerhets-datablad

Cetus DE 100

Syntetisk luftkompressorolje på diesterbasis. Oljen er meget
oksydasjon stabil og med ISO VG 100 er den meget velegnet
ved høyere temperaturer. Utmerket også som hydraulikkolje og
generell industriolje. ISO VG 100

Produkt/Sikkerhets-datablad

Compressor Oil EP VD-L 46

Mineraloljebasert luftkompressorolje. DIN 51506 VD-L. Motvirker
koksing på ventiler og stempler. ISO VG 46 anbefales spesielt for
skruekompressorer. ISO VG 46

Produkt/Sikkerhets-datablad

Compressor Oil EP VD-L 68

Mineraloljebasert luftkompressorolje. DIN 51506 VD-L
Motvirker koksing på ventiler og stempler. ISO VG 68

Produkt/Sikkerhets-datablad

Compressor Oil EP VD-L 100

Mineraloljebasert luftkompressorolje. DIN 51506 VD-L
Motvirker koksing på ventiler og stempler. ISO VG 100

Produkt/Sikkerhets-datablad

Anderol logo

Anderol 555

Syntetisk diesterbasert kompressorolje for luft og en rekke
prosessgasser. Ypperlig til vakumpumper og som sylinder og
veivhus i stempelkompressorer. Nominell brukstemperatur
-15°C – +210°C. ISO VG 100

Produkt/Sikkerhets-datablad

Anderol logo

Anderol 755

Syntetisk diesterbasert kompressorolje for luft og en rekke
prosessgasser. Også til sylinder og veivhus i
stempelkompressorer, vane-kompressorer og vakumpumper
Nominell brukstemperatur -15°C – +230°C. ISO VG 150

Produkt/Sikkerhets-datablad

Anderol logo

Anderol 3057M

Syntetisk PAO/esterbasert kompressorolje for luft, helium og
hydrokarbongasser som inneholder sure komponenter, så som H2S.
Spesielt anbefalt til bremsesystem på tog. Nominell brukstemperatur
-20°C – +205°C. Viskositet (ASTM D-445): 52,8 cSt ved 40 °C.
DIN 51506; Knorr Bremse; Sab Wabco

Produkt/Sikkerhets-datablad

Kommer

Kjedesmøring

Anderol logo

Anderol Chain Oil XL 220

Syntetisk spesialolje for smøring av fremdriftskjeder. Særdeles
god penetrasjonsevne. Gir meget god beskyttelse også ved høye
hastigheter og skiftende stor belastning. Se produktdatablad for
materialkompabilitet.
ISO 220

Produkt/Sikkerhets-datablad

Luftverktøy-oljer

Aries 32 (Utgår, erstattes av Aries XLX 32 )

Luftverktøyolje for bruk i slående og roterende luftverktøy.
Forstøves lett i smøreapparater. Gir en sterk smørefilm med god
rustbeskyttelse. For lettere utstyr ved alle temperaturforhold og tunge
bergboremaskiner ved temperaturer under 0°C. ISO VG 32

Produkt/Sikkerhets-datablad

Aries 100

Luftverktøyolje for bruk i slående og roterende luftverktøy.
Forstøves lett i smøreapparater. Gir en sterk smørefilm med god
rustbeskyttelse. For tyngre bergboremaskiner med egen drift av
mating og rotasjon når temperaturen er over 0°C. ISO VG 100

Produkt/Sikkerhets-datablad

Aries XLX 32 (Erstatter Aries 32)

Luftverktøyolje for bruk i slående og roterende luftverktøy.
Tilsvarende egenskaper som for Aries 32, men motvirker i tillegg
isingen som ellers oppstår ved temperaturer nær 0°C og høy
luftfuktighet. ISO VG 32

Produkt/Sikkerhets-datablad

Maskin og vangolje

Way Lubricant X 68

Spesialolje for vanger og føringer på verktøymaskiner. Med
tilsetninger som hindrer lugging og “stick-slip”. Både for nyere
maskiner med friksjonsreduserende materiale på glideflatene og eldre
maskiner der stål mot stål kontakt kan oppstå.
Klorfri og med EP-tilsetninger. ISO VG 68

Produkt/Sikkerhets-datablad

Way Lubricant X 220

Spesialolje for vanger og føringer på verktøymaskiner. Med
tilsetninger som hindrer lugging og “stick-slip”. Både for nyere
maskiner med friksjonsreduserende materiale på glideflatene og eldre
maskiner der stål mot stål kontakt kan oppstå.
Klorfri og med EP-tilsetninger. ISO VG 220

Produkt/Sikkerhets-datablad

Way Lubricant X 320

Spesialolje for vanger og føringer på verktøymaskiner. Med
tilsetninger som hindrer lugging og “stick-slip”. Både for nyere
maskiner med friksjonsreduserende materiale på glideflatene og eldre
maskiner der stål mot stål kontakt kan oppstå.
Klorfri og med EP-tilsetninger. ISO VG 320

Produkt/Sikkerhets-datablad

Metallbearbeidingsoljer

UnoCut Aqua 3010 (erst. Texsol CB, W1B og navneskifte fra Aquatex 3010 )

Konvensjonell vannblandbar skjære/kjøleolje som gir melkehvit
emulsjon. For saging, dreiing, fresing, sliping, boring og gjenging av
lett til middels bearbeidbare metaller. Må lagres frostfritt.

Produkt/Sikkerhets-datablad

UnoCut Aqua 6400 Nyhet

Vannblandbar semisyntetisk og biostabil kjølesmøremiddel tilsatt
effektive høytrykksadditiver. Produktet danner en særdeles stabil
mikro-emulsjon ved blanding med vann. Utviklet til medium og
vanskelig bearbeiding av jernholdige metaller – herunder, rustfrittstål,
aluminiumslegeringer og oljeresistente plastikktyper (f.eks. nylon).
Inneholder ikke PTBBA, sekundære aminer, phenoler, svovel, klor
m.m. Blandingsforhold: Se produktdatablad.

Produkt/Sikkerhets-datablad

UnoCut Neat Plus 68 (Het før Cleartex Plus 68)

Kombinert smøre/skjæreolje for de fleste metaller: så som stål,
aluminium og kobberholdige legeringer. Kan også benyttes som
hydraulikkolje. ISO VG 68

Produkt/Sikkerhets-datablad

T-Neat EDM Fluid H2 (Het tidl. EDM Fluid H2)

Spesialolje for gnistbearbeiding.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Sagkjedeolje

Bio Chain Oil 68 (Erstatter Biostar Chain Bar 80)

Biologisk nedbrytbar sagkjedeolje tilpasset norske temperaturforhold
for året rundt bruk. Produktet er basert på høy raffinert rapsolje
og inneholder ingen miljøfarlige komponenter som gjør den lett
nedbrytbar. Egner seg også til sentralsmøresystemer for transportører,
kappsager i skogsmaskiner, kjededrift på sagbruk etc. og hvor det er
fare for spill i naturen.
Da oljen nettopp er biologisk nedbrytbar bør ikke åpnet emballasje
lagres mer enn 1 år.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Clingtex 55

Tåler høye flatetrykk og gir god veheftsevne på sagkjede og sverd
på motorsager. Kan også benyttes til smøring av drift-, kontroll- og
transportkjeder der det kreves en olje med god vedheftevne.
Året rundt tykkelse.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Clingtex 125

Samme egenskaper som for Clingtex 55 men er noe tykkere for
sommerbruk.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Transformator og bryterolje

Transformer Oil Uninhibited

Uhibitert transformator- og bryterolje på naftenbase som gir
meget gode isolerende og varmeledende egenskaper. Meget gode
lavtemperaturegenskaper. Lang levetid.

Produkt/Sikkerhets-datablad

 Transformer Oil Uninhibited (sikkerhetsdatablad)

Transformer Oil Inhibited

Transformator- og bryterolje på naftenbase med syntetisk
oksydasjonsinhibitor som gir meget gode isolerende og varmeledende
egenskaper. Meget gode lavtemperaturegenskaper. Lang levetid.

Produkt/Sikkerhets-datablad

Transformer Oil Inhibited (produktdatablad)

Transformer Oil Inhibited (sikkerhetsdatablad)

Varmeoverføringsolje

Texatherm HT 22

Helsyntetisk spesialolje for varmeoverføring. Både for kjøling
og oppvarming. Temperaturområde -50 til 320°C. Løser effektivt
avsetninger fra tidligere anvendte oljer.

Produkt/Sikkerhets-datablad

GST EP   (Erstatter Regal Premium EP)

Nyutviklet og forbedret høytytende turbinolje primært for gass, vann- og dampturbiner, inklusive systemer med reduksjonsgir.

Basert på premium baseoljer og askefri slitasjebeskyttende additiv som gir langvarig pålitelig beskyttelse. Premium baseolje og den avanserte additivpakken gir langvarig oksidasjosstabilitet, holder lagre som jobber under høye temperaturer fri for belegg, meget gode vannseparasjons egenskaper, silikonfri skumdemper som hurtig skiller ut luft i oljen.

Egnet til: lavtrykks hydraulikksystemer, som lagerolje, verktøymaskiner, vakumpumper, El.motorer, vakumpumper, luftkompressorer, turboaggregat og sentrifugalpumper som krever rust og oksidasjons beskyttelse og slitasjebeskyttende additiv. ISO VG 32, 46, 68. Siemens TLV 9013 04/9013 05 (ISO 32/46); Alstom HTGD 9017 

Rustbeskyttende oljer

Metal Protective Oil L

Meget tyntflytende rustbeskyttelsesolje for transport og innendørs
lagring av metalldeler. Gir klebefri overflate som lett kan fjernes igjen
med white spirit eller alkalisk vaskemiddel. Flatene må være rene og
tørre ved påføring.

Produkt/Sikkerhets-datablad

OilCoat

Rustbeskyttende olje med spesielt gode vedhengsegenskaper. Meget
gode krypegenskaper og vannavvisningsevne. Påføres med sprøyte,
kost. eller ved flotasjon.

Produkt/Sikkerhets-datablad