skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Ekstraservice med nytt filterprogram

Teknisk Salg AS utvider sortimentet og tar utfordringene med ny teknologi på alvor. Blant annet ved å utvikle et dataprogram for hjelp til vedlikehold av filtre i større kjøretøyer og tyngre anleggsmaskiner.

Sammen med et annet Arendals-basert selskap, Gatesoft AS, har vi utviklet et dataprogram som gir full oversikt over filtre i tyngre anleggsmaskiner og for transportbransjen. En stor gravemaskin kan i dag ha 10 til 15 forskjellige filtre for ulik anvendelse og bruk. Det kreves derfor både teknisk innsikt og ikke minst kompetanse for å håndtere dette for at alt skal bli riktig, fungere optimalt og unngå skade. Dette dataprogrammet har vist seg som et viktig verktøy i vedlikehold og drift, sier Tønnessen.

Bedriften har hovedkontor i Longum Park. Nå har selskapet også etablert seg i deler av det store industrianlegget etter Windy Boats med lager for nærområdet Agder.

I utgangspunktet distribuerer vi varer direkte fra fabrikk og til forbrukere over hele landet. Men vi har likevel funnet det riktig å ha et lokalt lager for nærområdet som er bemannet for kundebesøk på dagtid. Det å ha daglig nærkontakt med kunder og det produktsortimentet vi har, bidrar til at vi kan følge utviklingen i teknologi og produkter tettere, samt at det gir oss økt kunnskap om kundenes behov, sier daglig leder Øyvind Tønnessen.

Tønnessen er gründer av Teknisk salg AS, som han gjennom årene har bygget forsiktig opp til å bli en landsdekkende leverandør av alle typer filtre, oljer og såkalt autokjemi, som adblue, kjølevæske og spylervæske og mer til. Alt for bransjer innen anleggsmaskin, tungtransport, nytte- og fritidsbåter og vanlige personbiler.

Firmaet bistår også kunder med hjelp og veiledning – for som gründeren sier, – et filter er ikke bare et filter, og olje er langt mer enn bare olje. Den kompetansen han og firmaet innehar, har vært ryggraden i arbeidet med å utvikle firmaet til et nasjonalt foretak.Men som ellers er også pris og kvalitet avgjørende. Derfor har vi bygget virksomheten opp slik at varene våre ikke har noen fordyrende mellomledd mellom produserende fabrikker og våre kunder. Det gir oss konkurransekraft, og vi tar kun inn kun anerkjente og velrennomerte produkter, sier Tønnessen, som selv har vært i bransjen i rundt 30 år.

oyvind

FILTERPROGRAM: Øyvind K. Tønnessen på kontoret i Longum Park. Som jobber med det nye filterprogrammet.

Roedstien lager inne

PLASSKREVENDE: Fokuset på filter synes også i det nye lageret i Arendal.