skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Hvilket smørefett skal jeg velge?

VALG AV SMØREMIDLER.

Forenklet kan smørefett beskrives som en olje fortykket med en egnet såpe. Fett har den fordelen fremfor olje at det holder seg på plass i smørestedet og ikke så lett renner bort. Smørefettets bruksegenskaper bestemmes av baseoljen, type av fortykningsmiddel og tilsetningsstoffer.

Det som er avgjørende for valg av smøremidler er:

  • Lagerhastighet.
  • Temperatur.
  • Vannpåvirkning.
  • Miljø

To hovedmåter å smøre på

Manuell smøring og sentralsmøring.

Manuell smøring med fettpresse er en svært ufullstendig Fettpressemåte å smøre på. Det vanlige er at man ved smøring presser inn for mye fett, og ikke smører igjen før det er tørt.

 

 

 

Sentralsmørings system

Ved sentralsmøring derimot får man en jevn og nøyaktig tilmålt fettmengde, noe som gir vesentlig redusert slitasje på utstyret.

.

HVOR MYE SKAL JEG SMØRE?

Vi får ofte spørsmål fra kunder om hvor mye fett man skal fylle i diverse kule / rullelager.

Følgende formel kan benyttes:

Antall gram fett = 0,005 x lagerets ytre diameter i millimeter x lagerets bredde i millimeter.

Eksempel:

Lagerdiameter 100 millimeter, bredde 25 millimeter.

Antall gram fett = 0,005 x 100 x 25 = 12,5 gram.

Det er galt å smøre etter skippertaksmetoden.

En stadig liten tilføring av fett er det som gir minst slitasje.

SENTRALSMØRING

Ved bruk av sentralsmøresystemer, kommer der jevnlig en nøyaktig tilført mengde. Dette sikrer optimal smøring, og dermed mindre slitasje. Om ett smørefett har høy eller lav pumpbarhet beror på flere faktorer og deres sammenlagte innvirkning på smørefettet:

bilde til fettartikkelFortykningsmiddel

Såpeinnhold

Konsistens

Baseoljetype/blandning

Viskositet

 

 

Egenskaper for ett godt sentralsmørefett

Ikke elastisk fortykningsmiddel

Lav andel såpe

Myk konsistens

Lav baseoljeviskositet

Egenskaper for ett godt lagerfett

Mekanisk stabilt fortykningsmiddel

Høy andel såpe

Fast konsistens

Høy baseoljeviskositet

 

HUSK:

Om ledningene er for tynne får man separasjon.

Om trykket er for høyt får man separasjon.

Om filtret er for fint får man separasjon.

 

SENTRALSMØREFETT:

For å kunne velge rett type sentralsmørefett, kan man bruke anbefalingene i tabellen under:

Automotiv

Industri

Litiumfett

Lav baseoljeviskositet

NLGI 0 – 00

Anbefalt Texacofett:

Komplexfett

Relativt høy baseoljeviskositet

NLGI 1 – 2

Anbefalt Texacofett:

Marfak 00 – Multifak EP 0 –

Novatex Heavy EP 0

Starplex HT 1 – Starplex EP 1,2 –

Texando CX EP 2

Off Road                  

Lave temperaturer

Li/Ca, An-Ca

Høy baseoljeviskositet

NLGI 2

Anbefalt Texacofett:

Komplexfett

PAO baseolje

NLGI 00 – 2

Anbefalt Texacofett:

Novatex Heavy EP 2 –

Starplex EP 2

 

Synthgrease Light, Medium, Heavy – Multifak 264 EP 00/000

 

VISKOSITET PÅ SMØREFETT

Smørefettets konsistens (fasthet) angis ved hjelp av en skala som er utarbeidet ved

NLGI (National Lubricating Grease Institute) denne angir tykkelsen / konsistensen på fettet og er normalt i produktets navn.

Inndelingen ser du i denne tabellen.

 

NLGI Konsistens
000 Halvflytende
00 Halvflytende
0 Meget bløtt
1 Bløtt
2 Middels bløtt
3 Middels hardt
4 Hardt
5 Meget hardt
6 Meget hardt