skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Hvordan ta oljeprøve

Oljeprøve ill

For å få et korrekt bilde av oljens egenskaper, forurensningsnivå og kvalitet, kreves det at prøven er representativ for det totale smørevolumet.

Det er derfor svært viktig at man følger riktig prøvetakingsprosedyre og har kunnskap om mulige feilkilder ved uttak av prøve.

Dette oppnås ved å ta følgende forholdsregler: 

Generell prosedyre

  • Oppnå normal driftstemperatur
  • Rengjør prøvepunkt
  • Anvend kun rent prøvetakingsutstyr. Dette kan leveres av oss.
  • Ta alltid prøven fra samme punkt i systemet.

Tapp av ca ½ liter olje før prøven tas hvis peilehull ikke kan benyttes

Prosedyre – hydraulikk

  • Oppnå normal driftstemperatur
  • Rengjør prøvepunkt
  • Drener ut minst ½ liter Olje, og la prøveventil være åpen mellom drenering og prøvetaking
  • Anvend kun rent prøvetakingsutstyr. Fyll prøveflasken uten å stenge oljestrømmen, og sett på korken.
  • Ta prøven fra midtnivå ved uttak i tank. Vær nøye med rengjøring før uttak for å unngå forurensning. Bytt slange mellom hver prøve.

Etterfyll like mye olje som det som er tappet.

Disse analyse-pakkene blir levert av oss med det du trenger for å ta oljeprøve. Ta kontakt eller se vår nettbutikk for mer info.