skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

Tekniske tips

Tech tips baldwin toptekst.jpg NY

Hva kjennetegner et filter av kvalitet..

Det finnes mange forskjellige motorolje, luft, drivstoff, hydraulikk og kjølevæske filtre tilgjengelig i markedet. Filtre beregnet for bruk på det samme utstyret kan se like ut, men kan fungere ulikt.

Det kan være store forskjeller i kvalitet, måten de passer og eller fungerer for å beskytte investeringen din.

Hva gjør et kvalitetsfilter? 

Her er noen punkt som kjennetegner et filter av god kvalitet:

  • Gjengene bør ha et fint snitt, fri for grader og smuss.
  • Beholderen(boksen) og filter endestykker bør være fri for bulker
  • Det skal ikke være noen visuelle kutt eller rifter i filtermaterialet, pakninger eller tetninger.
  • Alle pakninger eller tetninger bør være festet til filteret med mindre de er ment å være løse.
  • Alle løse pakninger og tetninger som er nødvendig for å fullføre filter-utskiftningen skal inngå i pakken.
  • «Base-plate»(endestykket) bør være skikkelig festet.
  • Filteret skal pakkes på en måte som holder det rent før bruk.

 

Hva med tingene vi ikke kan se?
Det typiske «spin-on» motorolje, drivstoff eller hydraulikkfilteret bør ikke rasle når det ristes. Hvis den gjør det, kan dette være et tegn på mangel av kompresjon fra fjæren inni filterboksen, noe som kan føre til mulig by-pass av væsken rundt filteret(da vil væsken ikke bli filtrert).MERK: Noen kjølefilter som inkluderer Supplemental Coolant Additives (SCAS) vil rasle. Dette er normaltsiden det er kjemiske pellets inne i filteret.

• Som en retningslinje, hvis det opprinnelige filteret fra utstyrsfabrikanten(OE) inkluderer en by-pass ventil, da må også filteret for ettermarkedet ha dette. Det er viktig at denne ventilen er konstruert for å åpne ved samme trykk etter produsentens anbefalinger.

Filterets kjerne og strukturens helhet burde være konstruert for å møte kravene fra applikasjonens produsent.Baldwin filters blir utviklet, produsert og testet for å møte eller overgå bransjestandarder, og for å sikre at de oppfyller OE-krav til applikasjonen og forventinger fra våre kunder.