skip to Main Content
Røedstien 5, 4823 Nedenes + 37 17 87 77 post@teknisksalg.no

AdBlue ®

Noen traktorer, gravemaskiner, kraner og andre mobile maskiner som bruker diesel, men ikke kjøres på vei, er nå utstyrt med SCR-teknologi som krever en væske som kalles AdBlue®. AdBlue fylles på en egen tank, som er adskilt fra dieseltanken. AdBlue er en gjennomsiktig væske som er ufarlig og enkel å bruke. Takket være SCR-teknologi og AdBlue er disse kjøretøyene renere fordi de skadelige nitrogenoksidutslippene er betydelig redusert.

SCR-teknologi og AdBlue for NOx-reduksjon er nå vanlig i flere typer maskiner, f.eks.:

  • landbruksmaskiner som traktorer og skurtreskere
  • mobilkraner
  • maskiner som brukes i havner og på flyplasser
  • gravemaskiner og maskiner som brukes i gruver og bygningsindustrien

 

Hva er AdBlue ®

AdBlue ® er en høyren urea-oppløsning som vil brukes i motorkjøretøyer med SCR-teknologi. Urea-oppløsningen produseres etter den tyske standarden DIN 70070 og europeisk standard ISO / PAS 22241-1. Kun det produktet som oppfyller de ovennevnte standarder får merkes med varemerke.

Hva er SCR
SCR (selektiv katalytisk reduksjon) er et selektivt avgassrensesystem som bruker en katalysator med AdBlue ®. Systemet består av en katalysator, dispenser, munnstykke og tanken med AdBlue-væske. Avgasser retter seg mot en selektiv katalysator. Samtidig injiseres AdBlue ® i katalysatoren. Under en kjemisk reaksjon endres nitrogenoksider (NOx) til gass og faste stoffer til relativt harmløse stoffer, det vil si vanndamp (H2O) och nitrogen (N2).

Innsparinger
Bruk av denne teknikken muliggjør optimal drift. Utslipp av partikler minsker, mens brenselens energi maksimeres. Et annet viktig resultat av prosessen er å minske brenselforbruket med 5 % i gjennomsnitt. Dessuten finnes ytterligere innsparinger som lavere veiavgifter på EU:s veier for lastebiler og busser som bruker AdBlue ®.

Forpakninger
Vi tilbyr AdBlue ® i 10- liters kanner, 210-liters fat og IBC-beholdere på 1000 liter.