Smøremidler

Texaco-logo
Anderol logo
PanolinRedWhiteLogo

TEXACO smøremidler fra et av verdens største oljeselskaper. Bredt utvalg til de fleste oppgaver.

ANDEROL er blant de ledende produsentene av høykvalitets næringmiddelgodskjent olje og fett.

PANOLIN, best når gjelder kombinasjonen kvalitet og biologiske nedbrytbare smøreoljeprodukter.

Produktkategorier

Industrioljer

Industrioljer

Marineoljer(båten)

Marineoljer

Hydraulikkolje

Hydraulikkolje

Girolje Transmisjonsolje, alt. 2

Girolje transmisjonsolje

Motorolje tunge kjøretøy

Motorolje tunge kjøretøy

Motorolje lette kjøretøy

Motorolje lette kjøretøy

Smørefett

Smørefett

Næringsmiddelolje og smørefett

Næringsmiddelolje og smørefett

Biologiske nedbrytbare produkter

Biologiske nedbrytbare produkter